esca

Estades treballant

A partir de

200€/mes*

IVA inclòs

  • Matrícula 400€
  • Pensió completa
  • Contracte laboral de 8h
    a 13h setmanals
Sol·licitar plaça

Estades llargues

Por

900€/mes

IVA inclòs

  • Matrícula 400€
  • Pensió completa
  • Estades de més de
    8 mesos
Sol·licitar plaça

(*) Segons hores de treball